Kidung Mandomalon Bait 1 - Mudra Widya - Lascarya

Post Top Ad

Tuesday, August 1, 2017

Kidung Mandomalon Bait 1 - Mudra WidyaStutinira tān tulūs Sinahurān paramārta Çiwa,
Anaku huwūs katōn Abimantānta temūnta kabeh,
Hana panganūgrahāngku Çadhu sākti winĩmba sara,
Pasupati sāstra kāstu Pangarānnya nihān wulati.

Pangastawan Ida Sang Arjuna durung mawasta puput, kacawis olih Ida Bhatara Siwa.
“Cening pyanak bapa, suba sinah sarat idewa pangguhang idewa maka sami.
Ne ada paican bapa Cadusakti marupa sanjata.
Panah pasupati kalumrah wastannyane, ne tingalin”.

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih Tuhan...
Selalu Bersyukur dalam semua keadaan
Lascarya

Post Top Ad